Jak napisać umowę o pracę?

Odszkodowania - Dochodzenie odszkodowań - Kancelaria prawna Toruń - Prawnik dochodzenie odszkodowań Toruń
Odszkodowania
6 maja 2016
Porady prawne - Blog prawny - Umowa o pracę - Prawidłowa umowa o pracę - Umowa o pracę przykłady

Porady prawne - Blog prawny - Umowa o pracę - Prawidłowa umowa o pracę - Umowa o pracę przykłady

Umowa o pracy to coś, co wiąże pracodawcę z zatrudnionymi przez niego ludźmi i często jest bardzo pożądana przez wchodzących na rynek pracy. Prawidłowo napisana umowa o pracę, może nam zagwarantować zabezpieczenie praw pracownika i pracodawcy. Jest ona bardzo ważnym, jak nie najważniejszym elementem stosunku pracy, który wiąże łańcuchem obligacyjnym obie zainteresowane strony.

Redakcja umowy o pracę nie wymaga wcale specjalistycznej wiedzy prawnej, aczkolwiek może ona nam znacząco pomóc. Eksperci naszej kancelarii adwokackiej wyraźnie zaznaczają – aby kontrakt pracowniczy był napisany poprawnie – powinien zawierać takie elementy jak:

  • określenie stron umowy – pracodawcy i pracownika – musi zawierać dokładne dane osobowe i kontaktowe;
  • wskazanie rodzaju pracy – opis stanowiska, zawodu i zakres obowiązków;
  • określenie rodzaju umowy
  • wskazanie miejsca wykonywania pracy – siedziba firmy;
  • określenie terminu rozpoczęcia pracy – data dzienna rozpoczęcia pracy, lub data zawarcia umowy;
  • wskazanie wymiaru czasu pracy – pełny etat czy praca w niepełnym wymiarze godzin;
  • określenie wynagrodzenia – podanie pełnej wysokości wynagrodzenia pracownika w kwocie stałej lub godzinowej;
  • podpisy zainteresowanych stron;

Tak zredagowana umowa o pracę nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Klienci powinni pamiętać również, że wszelkie postanowienia zawarte w umowie, a nielegalne w świetle prawa są automatycznie nieważne.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi związane z przygotowaniem umów o pracę, jak i innych dokumentów związanych z obrotem prawnym.

Komentarze są wyłączone.

Buy now